Vennskapskommuner

På 1960 og 1970 tallet ble det etablert flere vennskapskommuneforbindelser, og etableringen av Norsk Jugoslavisk Samband og Jugoslavisk-Norsk Samband i februar 1969 bidro sterkt til dette. I Norge hadde man med basis i Trondheim hatt en vennskapsforening – Norsk-Jugoslavisk Samband, Trøndelag siden 1966 (stiftet 26. oktober 1966). På denne foreningens landsmøte 26. februar 1969 ble det vedtatt å sløyfe tilføyelsen Trøndelag, og den landsdekkende forening var et faktum. Jugoslavisk-Norsk Samband var da allerede stiftet på et møte i Nis den 9. februar samme år. Se for øvrig under Historikk.

I dag er det svært ulikt nivå på Vennskapskommunesamarbeidet – fra det svært omfattende og tette og til at kontakten er helt død.

Aktive vennskapskommuneforbindelser

”Hvilende” vennskapskommuneforbindelser

Vennskapssambandet har som målsetning å påvirke til at den ”hvilende” kontakten kommer i gang igjen, samtidig som vi vil bidra til å få etablert nye vennskapskommuneforbindelser. Vi har registrert stor interesse fra flere kommuner bl.a. i Makedonia og Slovenia, og dersom det er kommuner som ønsker å knytte forbindelser – så kan man ta kontakt med oss.