Navneendring

På landsmøtet til Vennskapssambandet i juni 2023 ble det fremmet et forslag om at det skulle utredes et forslag til endring av Vennskapssambandet sitt navn. Saken ble vedtatt oversendt til det nye styret, for videre behandling.

Styret vedtok å publisere en sak, som ble lagt ut på Sambandet sin Facebookside og hjemmeside i januar 2024. I teksten ble det redegjort for bakgrunnen til saken, og forslag til nytt navn. Medlemmer og venner av Sambandet ble oppfordret til å kjøre debatt, og komme med innspill og forslag til nytt navn, eller om nåværende navn skulle beholdes. Fristen for innspill ble satt til månedsskiftet februar/mars 2024.

Styret behandlet innspillene på styremøte 12. mars 2024, og endte opp med et forslag til nytt navn som ble innstilt til ekstraordinært landsmøte.

Det ekstraordinære landsmøtet ble gjennomført 16. april 2024, hvor det enstemmig ble vedtatt å endre organisasjonens navn til “Norsk-jugoslavisk vennskapsforening”.

Det nye navnet reflekterer i større grad enn foregående navn historien bak vennskapsforbindelsene organisasjonen har som formål å ivareta. Relasjonene mellom folk er i fokus, og vi håper navneendringen vil bidra til å styrke de eksisterende båndene, samtidig som nye vennskapsbånd knyttes.

Landsmøte 2018

(20.02.2018) Landsmøtet – det arrangeres 2. hvert år. – blir lørdag 5. mai 2018. Det legges til Falstadsenteret. Vi håper at mange vil ta turen dit. Vi planlegger å fylle på med litt faglig innhold og kulturinnslag, i tillegg til de ordinære landsmøtesakene. Det vil også bli blomsternedleggelse ved minnesmerkene i Falstadskogen. Så sett av lørdag 5. mai! For de som ønsker det vil det være mulig å overnatte på Falstad. Pris og annen informasjon vil komme litt senere.

Vennskapshuset 30 år – Invitasjon til å bli med på feiringen

(08.08.2017) I år er det 30 år siden Vennskapshuset i Gornji Milanovac sto ferdig. Huset ble bygd etter en svært imponerende innsats fra medlemmer av Vennskapssambandet Norge – Jugoslavia og vår serbiske «søsterorganisasjon». Flere av medlemmene satte nærmest gård og grunn i pant for å garantere økonomien i prosjektet. Huset er tegnet som en sammensmelting av et norsk vikingskip og en gammel serbisk skysstasjon. (Du kan lese mer om historien om huset på våre hjemmesider.)

Da huset ble innviet i september 1987 var det ca. 20000 mennesker som møtte fram. Av de var ca. 100 norske. Daværende kulturminister Halvard Bakke representerte den norske regjeringen på innvielsen.

30-årsjubileum

Lørdag 30. september vil venneforeningene i Serbia og Norge invitere til 30-årsfest for Vennskapshuset i Gornji Milanovac. Vi håper at så mange som mulig vil ta veien fra Norge til Gornji Milanovac. Det vil bli arrangement/aktiviteter både lørdag 30/9 og søndag 1/10. Endelig program for dagene vil bli klart rundt 20. august.

Vennskapssambandet vil ikke arrangere noe felles reise til Serbia og Gornji Milanovac. Men vi vil bistå/hjelpe til med transport t/r Beograd, og overnatting i Giornji Milanovac.

Reisetips: Norwegian har flyr til Beograd på onsdag 27/9, og har retur til Oslo mandag 2/10 og onsdag 4/10.

Dersom du planlegger å delta på jubileet og har behov for transport/overnatting – så ber vi om at du sender en e-post om dette til Vennskapssambandet så snart som mulig, og senest innen 1. september. post@njsamband.org

Har du spørsmål kan du ta kontakt på e-post: post@njsamband.org – eller på telefon 97099338.

Da håper vi å se deg i Gornji Milanovac lørdag 30. september.

Rolf Fjellestad
Leder

75-årsmarkering for de jugoslaviske fangene

(26.06.2017) Det ble en verdig og flott Nasjonal markering for å hedre minnet om de jugoslaviske fangene, som kom til Norge for 75 år siden.

Markeringen ble lagt til kommunene Vefsn og Hemnes. Det var kommunene, og Vennskapssambandet Norge – Vest-Balkan som arrangerte markeringen i felleskap. Det var på selve 75-årsdagen for at fangene kom til leirene i Osen og i Korgen – 23. juni 1942 – 2017.

Tidligere samme uke ble minnet om fangene markert i Narvik, Fauske og i Saltdal. Dette var et felles opplegg i mellom kommunene og Nordland fylkeskommune. Kommunene og fylkeskommunen hadde satt sammen et variert program, der kransenedlegginger i alle tre kommunene var det sentrale. I Narvik var det avduking av et nytt skiltprosjekt i Beisfjord, og det ble arrangert et faglig seminar i tilknytning til markeringen. I alle kommunene var det flotte kulturelle bidrag, som bidro til å løfte markeringene til et høyt og verdig nivå.

Til markeringen i Saltdal ble minnemarkeringene toppet med at Korg Harald la ned krans på den jugoslaviske krigskirkegården i Botn. Det var god oppslutning om arrangementene på alle stedene.

Vennskapsambandet vil legge ut informasjon/oppsummeringer fra alle markeringene/arrangementene som har vært i landet rundt på et senere tidspunkt.

På den “Nasjonale markeringen” var det kransenedlegging i Knutlia (Osen) og på Fagerlimoen (Korgen). Det var svært mange folk som møtte opp for å delta i begge markeringene. I tilknytning til kransenedleggingene ble de nye skiltene i «Blodveienprosjektet» avduket. Det består av seks tavler, som hver forteller litt om historien til Blodveien. Alle skiltene vil bli lagt ut i en egen presentasjon her på FB, og på Vennskapssambandet sine hjemmesider.

Den serbiske ambassadøren Suzana Boskovic Prodanovic, fylkesordfører Sonja Steen, ordfører Jann-Arne Løvdahl og ordfører Christine Trones holdt alle taler, der de minnet fangene som omkom under byggingen av veien over Korgfjellet – “Blodveien”.

I tillegg holdt, Jim Nerdal – Vennskapssambandet / Blodveiengruppa og Rolf Fjellestad – leder av Vennskapssambandet/Blodveiengruppa – hovedtalene ved avdukingen av tavlene i «Blodveienprosjektet».

På samfunnshuset i Korgen ble filmen «Blodveien» vist for et stort publikum.

Sent på ettermiddagen startet det en «fredsmarsj», på nordsiden av Korgfjellet. Nesten 100 unge og eldre fullførte marsjen – og alle som deltok fikk en spesialdesignet «Blodveien-pin».

På toppen av Korgfjellet var det møtt opp ca. 200 interesserte personer, som alle ønsket å få med seg avdukingen av den siste tavlen/skiltet i «Blodveienprosjektet». Avdukingen og blomsternedleggingen ble foretatt av leder av Hemnes ungdomsråd Marita Martinsen og tidligere leder av Prokuplje ungdomsråd Kristina Stamenkovic.

Kristina holdt talen i forbindelse med avdukingen. Hun fortalte om sitt forhold til Norge, og om sykkelprosjektet sitt «Med sykkel til frihet». Hun gjennomførte en sykkeltur fra Serbia, gjennom Europa, til Norge. Dette for å hedre minnet om de jugoslaviske fangene, og bygdefolket som hjalp fangene. Hun ønsket også å minne oss om hvor viktig vennskap og solidaritet er – ikke minst i den verden vi lever i dag. Bygdefolket valgte å se fangene, se snudde seg ikke bort. Det er det som gjør en forskjell.

Etter avdukingen av den siste tavlen var det midtsommerfest på Korgfjellet. Den serbiske dansegruppen RAS, fra Oslo, danset oss på en flott måte inn i midtsommernatten. Deretter var det rømmegrøt og tenning av et stort Jonsokbål. For å feire lyset og vennskapet!

Markeringene var en verdig og flott manifestasjon på at historien ikke skal bli glemt – vennskapet skal utvikles og leve videre. Ikke minst vil det bli tatt vare på av alle de flotte ungdommene – både fra Serbia og Norge – som var med på minnemarkeringene denne flotte uken.

Til sist vil jeg få lov til å takke alle som var med på å hedre minnet om fangene, som møtte fram – fra Narvik i nord til Korgen/Osen i sør. Jeg vil også takke alle som på en eller annen måte hjalp til, slik at vi fikk gode og verdige arrangement. Tusen takk til dere!

Til sist: har du lyst til å bli medlem i Vennskapssambandet, så er du hjertelig velkommen! Medlemskap koster 200 for ungdom under 30 år, kr. 300 for dere over 30. Kontonummer: 4270.15.57543.

Bli med på å føre kontakten og vennskapet videre mot nye generasjoner! Tusen takk!

Rolf Fjellestad
Leder av Vennskapssambandet Norge – Vest-Balkan