Styret

Styret 2023–

 • Leder – Rolf Fjellestad – Hemnes
 • Nestleder – Jann-Arne Løvdahl – Vefsn
 • Kasserer – Marit Savic – Dønna
 • Styremedlem – Carl Ninian Wika – Vefsn
 • Styremedlem – Øyvind Lervik – Vefsn
 • Varamedlem – Jim Nerdal

Styret 2018–2023

 • Leder – Rolf Fjellestad – Hemnes
 • Nestleder/sekretær – Franziska Wika – Vefsn
 • Kasserer – Bjørn Davidsen – Hattfjelldal
 • Styremedlem – Jim Nerdal – Vefsn
 • Styremedlem – Rigmor Jenssen Leknes  -Vefsn
 • Vara – Øyvind Lervik – Vefsn

Styret 2016–2018

 • Leder – Rolf Fjellestad – Hemnes
 • Nestleder/sekretær – Franziska Wika – Vefsn
 • Kasserer – Bjørn Davidsen – Hattfjelldal
 • Styremedlem – Jim Nerdal – Vefsn
 • Styremedlem – Harald Fåkvam  -Vefsn
 • Vara – Peggy Bolstad – Hattfjelldal

Styret 2014–2016

 • Leder: Wenche Malmedal (gj.v) (Trondheim)
 • Økonomiansvarlig: Harald Hegle (gj.v) (Trondheim)
 • Sekretær: Ida Melhuus (ny) (Trondheim)
 • Styremedlem: Franziska Wika (gj.v) (Vefsn)
 • Harald Fåkvam (ny) (Vefsn)
 • Vara: Anne-Kristine Bastholm (Vefsn)
 • Arbeidsutvalg: Wenche Malmedal, Harald Hegle, Ida Melhuus
 • Revisor: Harald Mårnes
 • Valgkomité: Arild Smolan – leder
 • Rolf Fjellestad
 • Sissel Torgersen

Styret 2012–2014

 • Leder: Wenche Malmedal, Trondheim (gj.v.)
 • Nestleder: Rolf Fjellestad, Hemnes (gj.v.)
 • Sekretær: Franziska Wika, Vefsn (ny)
 • Økonimiansvarlig: Bjørn Erik Davidsen, Hattfjelldal (ny)
 • Styremedlem: Marit M. Markovic Westum, Trondheim (gj.v.)
 • Styremedlem: Harald Hegle, Trondheim (ny)
 • Styremedlem: Anne-Kristine Bastholm, Vefsn (ny)
 • Varamedlemmer: Roger Jenssen, Ørland (gj.v.)
 • Knut Ring, Ørland (gj.v.) og
 • Ingvald Løge. Ørland (ny)

Fra venstre: Ragnar Jenssen, Ørland, Bjørn Erik Davidsen, Hattfjelldal, Franziska Wika, Vefsn, Marit Milica Markovic Westum, Trondheim, Wenche Malmedal, Trondheim, Anne-Kristine Bastholm, Vefsn og Rolf Fjellestad, Hemnes. Harald Hegle, Trondheim var ikke til stede. Foto: Anne Kristine Bastolm

Styreleder: Wenche Malmedal

Sykepleier og høgskolelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.
Bosatt på Bakklandet i Trondheim. Har jobbet med utdanningsprosjekter i Serbia og Bosnia siden 2001 og har gjennom det arbeidet blitt engasjert i Sambandet
Teglbrennerveien 7A, 7013 Trondheim
Mobil + 47 97642156
wenche.malmedal(et)hist.no

Nestleder: Rolf Fjellestad

Ass.rådmann/personalsjef i Hemnes kommune, Nordland
Har ansvar for kommunens vennskapsarbeid med Prokuplje kommune i Serbia
Sjåtøfta 43, 8646 Korgen
Mobil + 47 97099338
rfjellestad(et)gmail.com

Sekretær: Fanziska Wika

Pianist i Vefsn-Ensemblet, lærer i kulturskolen og Mosjøen videregående skole. Leder i Mosjøen orkesterforening og medorganisator av Toppen Internasjonale Sommermusikkskole. Nettsideansvarlig for Vennskapsambandet.
Postboks 205
8651 Mosjøen
Mobil: 41511939
franziska(et)wika.no

Økonomiansvarlig: Bjørn Erik Davidsen, Hattfjelldal

Skolefaglig ansvarlig i Hattfjelldal kommune. Har ansvaret for samarbeidet med vår   vennskapskommune, Vrnjacka Banja i Serbia.
Adresse Elgstien 6
8690 Hattfjelldal.
Tlf. 958 65 219.
epost: bjordavi(et)gmail.com

Styremedlemmer:

Marit Milica Markovic Westum
Kjøkkenkoordinator Senterkjøkken/kantine Nidaros DPS Mat og Cafe
Far kom til Norge som Partisan under 2.Verdenskrig. Han er fra Obrenovac i Serbia. Han ble tatt til fange og sendt til Norge på slavearbeid. Han overlevde oppholdet, traff min mor som er Norsk, og giftet seg med henne.
Har leilighet i Igalo Montenegro og gleder seg over gode dager der nede.
Mellomila 64, 7018 Trondheim
Mobil +47 90150617
marit.westum(et)stolav.no

Anne-Kristine Bastholm, Vefsn
Pensjonert journalist i Helgeland Arbeiderblad. Opptatt av samarbeid Norge – tidligere Jugoslavia og Vefsn – Gornji Milanovac siden første besøk i 1986.
Adr.: Lagmanns gt 31, 8657 Mosjøen
Tlf. +47 41620139annik(et)odden.org

Harald Hegle, Trondheim
Fylkesdirektør i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Ansvar for økonomi og samferdsel.
Bosatt i Trondheim og gift med serber siden 1978! Har mange venner både i Serbia og Kroatia. Har vært i landene mange ganger både før og etter oppløsningen.
Skyåsveien 1, 7052 Trondheim
Tlf.911 35 969
harald.hegle(et)stfk.no

Varamedlemmer:

Ragnar Jenssen
Prosjektmedarbeider i Ørland kommune. Leder av kulturavd. i Ørland kommune 1980-2009.
Medvirket til oppstart og drift av Partisanmarsjen 1978-87, herunder kontakt med daværende Jugoslavia, spesielt med Zagreb. Kanalisering av norsk teknisk og økonomisk bistand ifm bygging av Vennskapshuset 1985-87.
Dr Mjaalands vei 21, 7140 Opphaug
Mobil +47 41504339
ragnar.jenssen(et)orland.kommune.no

Knut Ring
Dr Mjaalands vei 25, 7140 Opphaug
Mobil +47 90649130
knut.ring(et)orland.kommune.no

Ingvald Løge. Ørland
Pensjonert hotellbestyrer sammen med kona mi -Turid på.daværende Ørland Turistheim – sener til oppnådd pensj.alder: hotellvert på Ørland Kysthotell.
Korsanger i Bel Canto, felegnikker i “Heint som d høve” – turistvert/guide på Ørland.
Ørlandet
Ove Bjelkes gt.2
Mob: 97170996
isloge(et)broadpark.no

Valgkomité

Mildrid Johanne Søbstad
Sandgt 4, 8661 Mosjøen
Mobil. +47 48001117
mildrid.sobstad(et)vefsn.kommune.no

Arild Smolan
Skoganveien 1, 7300 Orkanger
Tlf. +47 91376675
arild.smolan(et)hist.no

Elsa Wærum
Sjåtøfta 10, 8646 KORGEN
Tlf.: 75 19 12 47
Mobil 97 64 71 96
elswa(et)monet.no