Om oss

Vennskapssambandet Norge – Vest-Balkan er en partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å styrke og utvikle vennskapsforbindelsene mellom nordmenn og befolkningen i det tidligere Jugoslavia. I samarbeid med nasjonale myndigheter, beslektede organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og enkeltpersoner skal Sambandet iverksette og støtte tiltak for kultur- og næringsutvikling, ungdomsutveksling og vennskapsbesøk, og stimulere til opprettelse av nye vennskapsavtaler mellom kommuner, fylkeskommuner, bedrifter og institusjoner. I realiseringen av organisasjonens formål er den Norske Forening – Serbia (Norveško društvo – Srbija) en viktig samarbeidspartner.

Virksomhet

Vennskapssambandet Norge – Vest-Balkan, tidl. Norsk-Jugoslavisk sambands virksomhet hadde sin bakgrunn i de vennskaplige forhold som oppsto under krigen mellom nordmenn og jugoslaviske krigsfanger. Reising av minnesmerker og arbeid for å gjøre krigsfangenes historie kjent har derfor vært viktige oppgaver for sambandet. Forøvrig har virksomheten også vært knyttet til kulturell aktivitet. Organisasjonen har arrangert vennskapsreiser mellom Norge og Jugoslavia, og har tatt initiativ til en rekke former for kulturutveksling som f.eks. kunstutstillinger, reiser for barnekor, orkester, leikaringer etc. Den har også gitt stipendier til jugoslavisk ungdom som ønsket å gå på skole i Norge. Sambandets største økonomiske løft var reisningen av vennskapshuset i Gornji Milanovac, som sto ferdig i 1987.

Skifte av navn

Søsterorganisasjonen Jugoslavisk-Norsk Samband (JND) skiftet i februar 2008 navn til Serbisk-Norsk Samband (SND), og dette aktualiserte spørsmålet om Norsk-Jugoslavisk Samband (NJS) også skulle skifte navn. Landsmøtet på Falstad våren 2008 hadde saken opp til debatt, men fattet ikke noe vedtak. På landsmøtet 2010 i Trondheim ble det vedtatt navneskiftet fra Norsk-Jugoslavisk samband til Vennskapssambandet Norge Vest-Balkan. Formålsparagrafen ble endret slik at det fremgår at sambandet omfatter det geografiske området som inngikk i det tidligere Jugoslavia.