Norsk-jugoslavisk vennskapsforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å styrke og utvikle vennskapsforbindelsene mellom nordmenn og befolkningen i det tidligere Jugoslavia.

I samarbeid med nasjonale myndigheter, beslektede organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og enkeltpersoner skal vennskapsforeningen iverksette og støtte tiltak for kultur- og næringsutvikling, ungdomsutveksling og vennskapsbesøk, og stimulere til opprettelse av nye vennskapsavtaler mellom kommuner, fylkeskommuner, bedrifter og institusjoner.

I realiseringen av organisasjonens formål er den Norske Forening – Serbia (Norveško društvo – Srbija) en viktig samarbeidspartner.